Úvod a CV

Vítejte na mých webových stránkách. Vznikly především za účelem mé formálnější prezentace online.

Narodil jsem se v roce 1993 v Jihlavě, kde jsem také vystudoval osmileté gymnázium. Poté jsem se odstěhoval do Prahy, o několik let později zde dokončil bakalářské studium oboru Chemie a poté magisterské studium oboru Anorganická chemie na PřF UK.

V současnosti se živím jako asistent výzkumu na Ústavu organické chemie a biochemie AV, kde zároveň pracuji na své dizertaci.

Podílel jsem se a v některých případech stále podílím na organizaci rozličných festivalů (Jihlavský divadelní festival, Jihlavské folklorní léto) a soutěží (Chemická olympiáda, KSICHT, Chemiklání). V rámci projektu Přírodovědci.cz provozuji workshop Molekulární gastronomie a všeobecně se snažím popularizovat vědu, přírodovědné a technické obory.

Mezi mé koníčky patří především hudba, jsem aktivní muzikant a vášnivý posluchač, věda a technika, četba, zejména antiutopií, sci-fi a fantasy, sport, v posledních letech především lezení, počítačové hry a další spousta věcí.

V říjnu 2018 jsem byl zvolen do zastupitelstva MČ Praha 4.